Bola raz jedna trieda

Krúžok vedie Mgr. Mária Bariová a je zameraný na precvičenie a prehlbovanie učiva. Cieľom krúžku je naučiť sa zodpovedne plniť si svoje povinnosti, ako je príprava žiakov na vyučovanie, písanie si domácich úloh, čítanie kníh.

 

Hravé čítanie

Krúžok vedie Mgr. Zuzana Kristínová, je zameraný na predmet Slovenský jazyk a literatúru. Žiaci si hravou formou osvoja poznatky zo Slovenského jazyka a literatúry, zároveň si majú možnosť precvičiť dramatizáciu a hranie rolí.