ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

EKO ENVI DEŇ

12.10.2022
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu, vytváranie potrebných návykov, ako neplytvať energiou, zvieratá v našom živote - a ich úlohy (poskytnutie potravy, úloha spoločníka, pomocníka). To boli témy ktoré si žiaci 1.ŠT spolu s parcovníkmi  z Lesov SR pripomenuli na environmentálnych aktivitách v tento deň.
 

 

Jeseň

S príchodom chladnejších dní sa aj naši žiaci začali pripravovať na jesenné obdobie. Pomaly si vyrábajú jesenné dekorácie, ktoré im zútulnia a skrášlia triedu, a tí menší si vyrobili šarkanov, ktoré vypustia na svoj let v ŠKD.
 
 
 
 

Cvičenie v prírode 14.09.2022

Aktivity v prírode, pohyb a turistika - pohybom na čerstvom vzduchu zlepšiť náladu a redukovať hnev či depresiu. Ale aj naučiť žiakov pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode, nadobudnúť k nej pozitívny vzťah - to je cieľom nášho Cvičenia v prírode. Zopakovali sme si pravidlá cestnej premávky, aj dôležité telefónne čísla a základy prvej pomoci. Potom sme sa už presunuli na jednotlivé stanovištia, kde na nás čakali zaujímavé a pestré cviky:
- šprinty do kopca
- výskoky na schodíky
- kľuky o strom
- preskoky konárov
- atletická abeceda, prírodný rebrík
- cvičí celé telo
- bežecký maratón
Aj keď sa postupne začala obloha zaťahovať a z oblakov padal dážď, nakoniec sa nám podarilo všetko stihnúť v pravý čas.
 
 

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/2022

30.06.2022 sa na našom školskom dvore uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2021/2022. V tento deň sme sa rozlúčili s našou školou a odišli si oddýchnuť na 2 mesiace, aby sme sa v septembri mohli znova uvidieť. Počas slávnostného ukončenia boli ocenení nasledovní žiaci: Daniela Balogová, Adrián Laurenčík, Patrik Pókoš, Blanka Berkyová. 
 
 

Cvičenie v prírode

28.06.2022 - počas dňa si žiaci preverili svoje vedomosti z prírody nadobudnuté na hodinách Vlastivedy a Vecného učenia. Absolvovali turistiku na divínsku stranu priehrady, kde plnili športové a pohybové aktivity.

Didaktické hry, OŽaZ

 

Didaktické hry 1. ŠT - žiaci plnili úlohy tohto dňa na multifunkčnom ihrisku. Zašantili si na kolobežkách, hádali dopravné značky, pozornosť a orientáciu v priestore si vyskúšali na prekážkovej dráhe, hode na cieľ. Nechýbala zdravotná príprava, skákanie cez kruhy, prenášanie vody v pohárikoch bez rozliatia či prenášanie vody v pohárikoch bez rozliatia.

OŽAZ 2. ŠT absolvovali v teréne smer Sadová ulica popod les a späť do školy. Trasu určovali pomocou buzoly a azimutov. Určovali tiež obrázky a značky. Po návrate do školy si žiaci zahrali na chodbe stolný tenis, stolný futbal, biliard.

Atlantis Levice, Tekovské múzeum, Levický hrad, 15.06.2022

Celodenný výlet do Levíc, počas ktorého navštívili žiaci 1. špeciálnej triedy zážitkové centrum  Atlantis, kde na nich čakalo množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré spoznávali fyzikálne zákony a prírodné javy. Najväčším lákadlom pre nich bolo dostať sa do krajiny  Harryho Pottera.

V  regionálnom vlastivednom Tekovskom múzeu, ktoré dokumentuje históriu, prírodné vedy a ľudovú kultúru regiónu, mali možnosť si pozrieť zbierkové predmety z oblastí živej a neživej prírody, histórie, archeológie a ľudovej kultúry.

MDD

Pri príležitosti MDD bolo pre žiakov pripravené pekné zábavno-športové dopoludnie. Žiaci 1.ŠT si spolu so žiakmi 1.stupňa  mohli vyskúšať svoju šikovnosť, pohotovosť a kombinatorické schopnosti v rôznych disciplínach. Hádzali loptičkou do rozhojdaného dáždnika, jazdili na kolobežkách po slalomovej dráhe, skákali vo vreci, na švihadlách, do frekvenčného rebríka, prenášali loptu na paličkách, chytali loptičky do lopatky  a skladali farebné terčíky vždy v inom poradí – proste o zábavu nebola núdza. Pre starších žiakov 2.ŠT a druhého stupňa prebiehalo vo vonkajších priestoroch kondičné cvičenie, v ktorých získal Dávid Oláh 3.miesto a vecnú cenu. Zaujímavé aktivity zamerané na šikovnosť a zručnosť boli rozmiestnené po triedach aj chodbách školy druhého stupňa: maľovanie tričiek, spoločenské hry. Zábavné predpoludnie sa skončilo vystúpením Miroslava Žilku, člena tanečnej skupiny Old SchoolBrothers, ktoré pre žiakov zabezpečilo vedenie školy.

Deň Zeme

Počas dňa Zeme absolvovali Žiaci 1. špeciálnej triedy prírodovedne motivovanú turistiku na priehradu Ružiná. Tu na nich čakali pracovníci Lesov SR, ktorí im spolu so svojimi štvornohými pomocníkmi spríjemnili tento deň rôznymi environmentálnymi aktivitami, žiaci 2. špeciálnej triedy plnili úlohy v rámci tohto dňa spolu so žiakmi 2. stupňa. Počas dňa vytvorili poster a absolvovali trasu škola – Cinobaňa na ktorej vyzbierali odpadky a prispeli tak ku čistejšej krajine.

Exkurzia do Novohradskej knižnice a Radnice Lučenec

Žiaci 1. špeciálnej a 4.A triedy absolvovali 27. apríla 2022 exkurziu do Novohradskej knižnice a Radnice Lučenec. V knižnici na nich čakali pracovníci Lesov SR, ktorí im v rámci kampane  - Les ukrytý v knihe, priblížili význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a environmentálne vzdelávanie prostredníctvom kníh. Spoznali sme zvuky lesa, život lesných zvierat a precvičili si naše zmysly v rôznych lesných aktivitách. V detskom oddelení na nás čakal jeden z príbehov Pipi Dlhej Pančuchy, pozreli sme si vynovené priestory knižnice a pokračovali v exkurzii do historickej budovy Radnice. V jej priestoroch je zriadené Mestské múzeum, a tak si mohli žiaci prezrieť vystavené zbierky šperkov, historických zbraní a nožov, obrazy maliarov, ale aj vyskúšať lavice, v ktorých sa učili ich učitelia.

Najkrajšia škraboška - vyhodnotenie

Fašiangové obdobie sa pomaly blíži ku koncu a s ním prichádza aj vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia škraboška“, ktorú vyhlásila naša škola  ZŠ Lovinobaňa, pre žiakov špeciálnych tried a žiakov Špeciálnych základných škôl.

Do tejto výtvarnej súťaže sa so svojimi prácami zapojilo množstvo súťažiacich z nasledujúcich škôl: ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič, ZŠ Lehnice, ZŠ s MŠ L. Novomeského Lučenec, ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Detva, ŠZŠ Fiľakovo, ŠZŠ Veľký Krtíš, ŠZŠ Internátna Fiľakovo a tiež žiaci našej školy ZŠ Lovinobaňa.

Práce žiakov boli nádherné a porota to nemala vôbec jednoduché, nakoľko boli využité rôzne techniky, kreativita, rôznorodosť a pestrosť materiálu. Nakoniec sa predsa len dohodla a udelila nasledovné ocenenia:

I. kategória

1.miesto: ZŠ Lovinobaňa - kolektív žiakov

2. miesto: ŠZŠ Internátna Fiľakovo - Damián Šimon

3. miesto: ŠZŠ Veľký Krtíš - Ľubomíra Kováčová

     ŠZŠ Fiľakovo - Amanda Oláhová

Špeciálna cena – Cena riaditeľky školy za originálnu zvieraciu masku

ŠZŠ Lučenec - Lea Nicol Švarcová

II. kategória

1.miesto: ZŠ L. Novomeského Lučenec - Cynthia Botošová

2. miesto: ŠZŠ Lučenec - Matej Slávik

                 ŠZŠ Lehnice - Bencsík Dominik

                 ŠZŠ Veľký Krtíš - Eva Lorková

3. miesto: ŠZŠ Fiľakovo - Friderika Bogdánová

                  ZŠ s MŠ Halič - Július Berky

                  ŠZŠ Internátna Fiľakovo – Izabela Berkyová

Špeciálna cena – Cena riaditeľky školy za naj-originálne prevedenie masky

ŠZŠ Detva – kolektív žiakov

Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí sa žiakom venovali a zapojili ich do súťaže, želáme im veľa úspechov v ďalšej tvorivej činnosti.

Zároveň sa tešíme  na ďalšiu spoluprácu!

Ceny a diplomy budú na školy zaslané v priebehu mesiaca marec 2022.

 

Mgr. Zuzana Kristínová                                                                    RNDr. Katarína Golianová

poverená organizáciou súťaže                                                                riaditeľka školy

 

 

Valentín - 14.2.2022

Počas sviatku zaľúbených sme stihli vytvoriť aj zaľúbené valentínske dekorácie, ktoré si určite našli svojich majiteľov.

Vianoce - december 2021/2022

Žiaci 1. špeciálnej triedy zakončili rok vianočným posedením v triede spojeným s rôznymi hrami a súťažami. Pri príležitosti vianočných sviatkov sa tešili aj  z triednej vianočnej výzdoby ktorú si pripravili na hodinách pracovného vyučovania. Svoje rodiny potešili vianočnými pozdravmi, ktoré pre nich urobili. 
Žiaci 2. špeciálnej triedy inšpirovaní vianočným posolstvom vytvorili na hodinách rôzne vianočné vence a vianočné dekorácie.
 

Svetový deň časopisov

26. novembra 2021 sme si pripomenuli "Svetový deň časopisov". A kedže patríme k tým menším čitateľom, svoju pozornosť sme venovali - našim, detským. Macko Pusík, Vrabček, Včielka, Zvonček, Adamko - ich poslaním je deti pobaviť a niečomu ich naučiť. Podporujú zrakové vnímanie, pamäť, pozornosť, rozvíjajú predstavivosť, myslenie. Zavedú nás však aj na zaujímavé miesta na Slovensku. Spoločne sme si v nich zalistovali a aj niečo prečítali. Starší sa potrápili nad logickými úlohami a mladších zaujali vystrihovačky so skladačkami.

Tekvice

Žiaci 2. ŠT sa zapojili do výstavy tekvíc, ktorá sa uskutočnila na škole. Tekvice sa vydarili a trieda získala                                                                                2. miesto.
                

Deň jablka

21. október bol vyhlásený za Deň pôvodných odrôd jabĺk. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. 

Žiaci 1. špeciálnej triedy si tento deň spojili s rôznymi aktivitami ako: rozhovormi o význame jablka pre naše zdravie, o jeho pôvode, vitamínoch, o jeho používaní v kuchyni, v rámci varenia, pečenia a zavárania. Nechýbala ani ochutnávka rôznych odrôd jabĺk, ktoré si priniesli.

Jedno jablko denne pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do nášho jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia.
 

 

Cvičenie v prírode

 
 
 
 
Viac foto ... fotogaléria
 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Exkurzia Fiľakovský hrad

V rámci poznávania regiónu a histórie sa žiaci 1. špeciálnej triedy a 1.B zúčastnili koncoročnej exkurzie vo Fiľakove. Prezreli si zrúcaniny hradu, ktorý sa nachádza na nevysokom vulkanickom brale Cerovej vrchoviny, priamo v meste Fiľakovo . Deň si spestrili aj v mestskom parku, kde sa potešili so zvieratkami v mini zoo.

      

Cvičenie v prírode, OŽaZ

28.06.2020 prebehlo pre našich žiakov 1. špeciálnej triedy Cvičenie v prírode. Žiaci si preverili svoje vedomsti z prírody nadobudnuté v škole na hodinách Vlativedy a Vecného učenia, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, turistike. Pre žiakov 2. špeciálnej triedy bolo určené účelové cvičenie OŽaZ - futbalové ihrisko Lovinobaňa, kde absolvovali stanovištia kooperujúce s obsahom programu ochrana života a zdravia. Cieľom bolo naučiť žiakov, ako sa majú správať v rizikových situáciách.

 

Didaktické hry, dopravná výchova

24.06.2021 plnili žiaci 1. špeciálnej triedy úlohy ohto dňa na multifunkčnom ihrisku, kde si vyskúšali jazdu na kolobežkách, hádali dopravné značky, pozornosť a orientáciu v priestore si vyskúšali na prekážkovej dráhe, hode na cieľ, venovali sa zdravotnej príprave.

 

     

MDD

Pre žiakov bolo pripravené pekné zábavno-športové dopoludnie. Žiaci 1. špeciálnej triedy trávili čas v turistickej atmosfére v lesnom prostredí, kde sa vyšantili pri rôznych športových súťažiach. Pre žiakov 2. špeciálnej triedy boli pripravené aktivity v priestoroch a okolí školy. mali možnosť zmerať si svoje sily v rôznych zaujímavých súťažiach. Na záver nechýbalo sladké prekvapenie.

 

Školský program "Ovocie a zelenina"

Žiaci 1. špeciálnej triedy sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila firma Valman, s.r.o. Práce Patrika Pókoša a Adriana Laurenčíka boli ocenené diplomom a vecnými cenami.
 
                                                 

Hallowen očami detí

V novembri sme sa zapojili do výtvarnej súťaži Hallowen očami detí, ktorú vyhlásila ZŠ L. Novomeského Lučenec. Žiaci 1. špeciálnej triedy za svoju kolektívnu prácu získali 1. miesto, diplom a vecné ceny, ktorým sa veľmi potešili.
 

 

Šarkany

V mesiaci októbri sme v obidvoch triedach vyrábali šarkany. Usmiate aj zamračené, alebo smutné a veselé, s farebnými stužkami sa na nás pozerali z nástenky umiestnenej v hlavnej budove aj v triede.
 

Záložka spája školy

Projekt Záložka spája školy oslovil aj nás, a tak sme vytvorili pár záložiek, ktoré boli poslané našej partnerskej škole.
 
 

          

 

Školský rok 2020/2021

Deň mlieka 

Mliečko všetci radi máme, 
každý deň si hrnček dáme.
Ak chceš aj ty zdravý byť,
musíš veľa mlieka piť.
 
Mliečko biele, mliečko zdravé,
ráno-večer pijem stále. 
Maslo, syry, jogurt tiež,
zdravé sú to iste vieš.
 
Kto chce dlho zdravý byť,
musí veľa mlieka piť.
Potom budeš silný, zdravý,
za to môžu "tety kravy".
 
 
Deň mlieka sme si pripomenuli rôznymi aktivitami dňa 30.9.2020
 
 
   
 
 

EKO-ENVI DEŇ

Aj takéto strašiaky z toaletných roliek a pridaním prírodnín sa nám podarilo vyrobil v tento deň...

Cvičenie v prírode

Aktivity v prírode, turistika a pohyb v prírode - pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, ochrana prírody so všetkým čo do nej patrí. Aj toto je cieľom týchto cvičení. Cvičenie v prírode absolvovali žiaci 1. špeciálnej triedy vo štvrtok 17.9.2020. A bol to celkom pekne strávený deň. 

 

Školský rok 2019/2020

Valentín

14. február patrí zamilovanému Valentínu. Aj v našich triedach sa v tento deň vyrábali valentínky...ale nielen pre zamilovaných, pre všetkých, ktorých chceli naši žiaci potešiť a vyčariť im v tento deň úsmev na tvári.
 

Úspešní vo výtvarnej súťaži

Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže špeciálnych tried " O najkrajší vianočný pozdrav", korú vyhlásila ZŠsMŠ Halič. Naším kreatívnym dievčatám sa podarilo umiestniť nasledovne:
 
 1. kategória - Mária Oláhová - 1. miesto
                                                                      
 2. kategória - Daniela Balogová - pochvalný list.
                                                                                                                
GRATULUJEME!

Deň jablka

Medzinárodný deň školských knižníc

Cvičenie v prírode 

Turistika, rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a samostatnosti pri prekonávaní prekážok. Ale aj pravidlá cestnej premávky, základy prvej pomoci pri uštipnutí hadom, jogové cvičenia a turistická vychádzka patrili tento deň 11. októbra 2019 medzi ciele dňa v jesennej časti cvičenia v prírode - žiakov 1. stupňa.

Deň mlieka

Ako to už posledné roky býva zvykom, aj tento rok sme si 27. septembra pripomenuli, aký veľký význam má pre náš život a organizmus mlieko. Mlieko pozná každý z nás, je to nenahraditeľný zdroj vápnika, ktorý je potrebný nielen na stavbu kostí a zubov, ale prispieva tiež k zdraviu celého organizmu človeka. 
 

 

Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

V pondelok 2. septembra 2019 sme sa opäť po dvoch mesiacoch prázdnin stretli na našom školskom dvore, aby sme vykročili do nového školského roku 2019/2020. Ešte nevieme čo nám prinesie, ale snáď sa nám aj tento rok podarí uspieť v zaujímavých súťažiach, do ktorých sa zapojíme. 

 

Kráľovstvo zvierat

Do 1. ročníka výtvarnej súťaže pre žiakov špeciálnych tried "Kráľovstvo zvierat" sa zapojili základné školy so špeciálnymi triedami z Poltára, Trenča, Detvy, Lovinobane, Lučenca, Haliče. V I. kategórii sa na 2. mieste umiestnil Adam Rendek z 1. špeciálnej triedy a porota ocenila pochvalným listom aj prácu Denisa Bartoša z 3. špeciálnej triedy.
                                                                          GRATULUJEME!
 

Deň rodiny

17. mája pri príležitosti dňa rodiny sa 1.-2.-3. špeciálna trieda stretla a spomenula si na svoje rodiny: na svoje mamy, otcov, staré mamy, starých otcov. Prezentáciou, aktivitami a maľovaním srdiečok na drevené štvorčeky sme si uvedomili jedinečnosť svojej rodiny.
 

Šikovný jazýček

V rámci marca - mesiaca kníh si naša 2. a 3. špeciálna trieda čítala rozprávky. Žiaci sa so svojím šikovným jazýčkom snažili rozprávku pred svojimi spolužiakmi prečítať. A ich snaha bola aj odmenená. V čítaní rozprávok sa umiestnili nasledovne:
 
1. miesto Mário Oláh, 8. ročník
2. miesto Matej Bartoš, 6. ročník
3. miesto Daniela Balogová 6. ročník, Klaudia Oláhová 7. ročník
 
Žiakom 1. špeciálnej triedy po celý mesiac čítala triedna učiteľka povesti našej spisovateľky Márii Ďuríčkovej. Zároveň sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Mestska knižnica v Piešťanoch - Povesti Dunajskej kráľovnej. Témou súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou znázorniť svoju obľúbenú povesť od pani spisovateľky.

Deň vody

22. marec je jedinečná príležitosť pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. A tak  sme aj my využili tento deň a pestrými aktivitami si pripomenuli vzácnosť tejto tekutiny.
 
 

Valentín

V kalendári má svoje pevné miesto. Je o láske, vyznaniach, ale aj o darčekoch.Deň sv. Valentína je pre niektorých najkrajším dňom v roku, iní ho považujú za niečo, čo by sa mohlo pokojne vyšktrnúť z kalendára. Sviatok - nesviatok, nie je nič na tom zlé, aby sme vyrobili aj my "valentínky" a niekoho na kom nám záleží - s nimi obdarovali.

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých zaviedla aj nás na miestny cintorín v Lovinobani, aby si každý žiak pri kríži zapálil sviečku a zamyslel sa nad otázkami medzi nebom a zemou.

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc sme sa stretli v priestoroch našej školskej knižnice 
24. októbra 2018. Žiaci sa dozvedeli, kto všetko sa podieľa na výrobe knihy, kým sa dostane do kníhkupectva a k nám. Pre žiakov boli prichystané aj rôzne súťaže - priraďovali prečítané úryvky k rozprávkam, zoraďovali názvy kníh podľa abecedy a mladší žiaci si vymaľovali svojich rozprávkových hrdinov.
                                                      
 

Hovorme o jedle - Deň jablka

Aký význam má pre človeka jablko a jeho vitamíny, aké je zdravé a prospešné pre ľudský organizmus sme si pripomenuli pri príležitosti dňa jablka. Na záver hodiny čakali žiakov BIO jabĺčka a chrum chrum - do bruška.

Október - mesiac úcty k starším

17. októbra sme si pripomenuli, že mesiac október je aj mesiacom úcty k starším ľudom. Vysvetlili sme žiakom, že staroba je prirodzenou súčasťou života a pritom sme si zaspomínali aj na svojich starých rodičov.

 

 

Svetový deň srdca - aktivity

Pri príležitosti dňa srdca sme si 28. septembra pripomenuli dôležitosť prevencie srdcových ochorení ako je infarkt, cievna mozgová príhoda. Žiaci si prezentáciou o zdravom spôsobe života osvojili, aký význam má pre naše srdce športovať, zdravo sa stravovať, nefajčiť, neužívať alkohol, nestresovať sa. Deň sme zakončili rozprávkou Bol raz jeden život.
 
 

Mlieko - aktivity ku dňu mlieka

24.9.2018 sme si pripomenuli dôležitosť mlieka pre ľudský organizmus. Hádankami o zvieratkách, ktoré mlieko dávajú, tajničkou, pitím mlieka ochutenými slamkami sme ukončili Deň mlieka.
 

Cvičenie v prírode 1. stupeň - OŽAZ 2. stupeň

Lúče usmievavého slniečka sprevádzali našich žiakov počas celého dňa, kedy plnili na jednotlivých stanovištiach úlohy Cvičenia v prírode a OŽAZu, ktoré sa konali dňa 12.9.2018. 
Foto: Fotogaléria
 
 

Koniec školského roka 2017/2018

Ocenení žiaci:   1. špeciálna trieda: Cynthia Oláhová
                                                         Mária Oláhová
 
                          3. špeciálna trieda: Miroslav Laurenčík
 
 

Recitačná súťaž

4. apríla si naši žiaci medzi sebou zasúťažili v prednese poézie a prózy. V jednotlivých kategóriách sa umiestnili nasledovne:

1: kategória

1. miesto: Dávid Oláh
2. miesto: Cyntia Oláhová
3. miesto: Martin Kováč
 

2. kategória

1. miesto: Daniela Balogová
2. Matej Bartoš
 

3. kategória

1. miesto: Andrej Oláh
2. miesto: Denis Bartoš
3. miesto: Kristián Oláh
 

Marec - mesiac kníh

Marec je mesiac knihy, a tak treba pripomenúť, že aj u nás máme miesta, kde sa sústreďujú vo väčšom množstve. V utorok 27. marca sme sa vybrali na jedno také miesto pozrieť a naše kroky nás zaviedli do Novohradskej knižnice v Lučenci. Tam nás už čakali tety-knihovníčky, ktoré nám o nich toho porozprávali neúrekom a ukázali nám svoju zbierku kníh, ktoré si môžu členovia knižnice - čitatelia požičiavať. 
Pri prechádzaní jednotlivých oddelení sme mali možnosť vidieť krásnu výstavu portrétov slávnych hviezd p. Slavomíra Ďuroša z Veľkého Krtíša, ktoré nás očarili. 
Pokračovali sme však ďalej, lebo v tento deň na nás ešte len krásne miesta čakali. Presunuli sme sa do zrekonštruovanej pýchy mesta Lučenec - Synagógy. Po odbornom výklade z histórie a rekonštrukcie stavby sme si pozreli aj expozíciu tohto židovského kultúrneho dedičstva. Bolo to také nádherné a zaujímavé, že sme nevedeli, kde skôr ísť čo skôr pozrieť. Nakoniec sme sa s ňou predsa len rozlúčili, veď na nás ešte čakala Radnica. Ďalšie krásne miesto, plné expozícii z histórie mesta Lučenec. Aj tu bolo čo obzerať. Jednotlivé miestnosti boli zariadené nábytkom z minulého storočia a my sme len spomínali, ako sa niekedy žilo. Našej exkurzii prialo aj počasie, slniečko krásne svietilo a za nami bol krásne prežitý deň.
Viac foto - fotogaléria.
 

Karneval

13. februára sa naši žiaci premenili na postavičky z rozprávok a zabávali sa na fašiangovom karnevale. 
 

Valentín

Tento sviatok, ktorí sa oslavuje v celom svete sme si pripomenuli aj my a vyrobili sme pre svojich kamarátov pekné "Valentínky".
 
 

Naše práce

Aj takéto práce vznikajú na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Potom si s nimi ozdobíme triedu a tešíme sa z nich.

 

 

 

DEŇ JABLKA

Medzinárodný deň školských knižníc

sme si pripomenuli v priestoroch našej školskej knižnice.

 

                    

                     

                     

DEŇ MLIEKA

5. októbra 2017 si cez štvrtú vyučovaciu hodinu žiaci špeciálnych tried pripomenuli "Svetový deň mlieka na školách". Pomocou pripravených prezentácií a rôznych súťaží si zopakovali dôležitosť tejto nenahraditeľnej tekutiny pre človeka.

                     

                     

                     

CVIČENIE V PRÍRODE  a OŽaZ - 28.9.2017

Zdravotná príprava, dopravná výchova, orientácia v teréne, zdolávanie prírodných prekážok,

 ale aj radosť z hubárskych úlovkov patrilo k tomuto pekne strávenému slnečnému dňu.

                  

                  

Dovidenia deviataci!

Lúčenie, pozná každý z nás - v lúčení je oheň aj mráz.

Lúčenie, podobá sa návratom - lúčenie, to sú stisky rúk...

...každý človek túži niekomu mávať, keď sa jeho vagón rozbieha v diaľ,

keď sa človek lúči, myslí na návrat, na to miesto - kde sám s nádejou stál.

Záver školského roka 2016/2017

Naši najlepší

 

Príjemné prežitie letných prázdnin, stretneme sa 4. septembra 2017.

Didaktické hry

Aj tento rok sme si oprášili poznatky z požiarnej ochrany a poskytnutia prvej pomoci dňa 28.6.2017 formou didaktických hier.

viac foto - fotogaléria

HABAKUKY - DONOVALY

Na známosť s všekým dáva, veľmi dôležitá správa - že dňa 27.6.2017 sa žiaci vyberú do čarovnej rozprávkovej dedinky HABAKUKY.

Pri vstupe nás vítali rozprávkové postavičky Janko a Marienka, čakali na nás rozprávky: Zlatý kľúčik, Medovníkový domček, Zlatá priadka, mohli sme si popozerať domčeky Proroka Raka, Hodovňu, Železnú horu, Slnečník, alebo nakúpiť darčeky v obchodnom dome KÚRNIK ŠHOPA SENTER - samozrejme za habakuky, lebo eurá v tejto dedinke neplatia. Úplne nakoniec sme stihli ešte detské ihrisko a habadej ďalších kukov.

viac foto - fotogaléria

Recitačná súťaž špeciálnych tried

sa konala dňa 31.3.2017 v našej školskej knižnici. Žiaci recitovali v troch kategóriách, a pripravili sa naozaj veľmi pekne.Umiestnili sa nasledovne:

1: kategória: 1. miesto -  Dávid Oláh

                        2. miesto - Daniela Balogová

                        3. miesto - Matej Bartoš

2. kategória: 1. miesto - Klaudia Oláhová

                        2. miesto - Denis Bartoš

                        3. miesto - Andrej Oláh

3. kategória: 1. miesto - Dominika Slováková

                        2. miesto - Kristián Oláh

                        3. miesto - Barbora Oláhová

GRATULUJEME!

 

Beseda so sociálnou pracovníčkou

Vianoce 2016

Na Vianoce je všetko krásne,

v srdciach ľudí zastal čas.

Vianočná sviečka nevyhasne,

kým bude láska v každom z nás.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017 želajú žiaci špeciálnych tried ZŠ.

 

 

 

Deň jablka

viac foto - fotogaléria

Cvičenie v prírode, OŽaZ

 
 
V piatok 16. septembra žiaci prvého a druhého stupňa špeciálnych tried využili lúče teplého slniečka a spolu s pani učiteľkami si urobili  cvičenie v prírode. V teoretickej časti sa oboznámili so zdravotnou prípravou a dopravnou výchovou a v praktickej po zdolávaní prírodných prekážok ukázali v akej forme sú na tom po prázdninách - v plnení jednotlivých súťaží ( skok znožmo, cval bokom, skákanie so  zaviazanými nohami...). Deň zakončili futbalom, z ktorého mali najväčšiu radosť.
 
Foto-fotogaléria
 

5. september 2016

VITAJ V ŠKOLE!

                                                                     

Výlet Zvolen - Banská Bystrica

V piatok 10. júna 2016 sme sa spolu so žiakmi z prvého stupňa našej ZŠ vybrali na školský výlet. Našou prvou zastávkou bol Vígľaš - Pstruša, kde sme sa potešili z prekrásne zrenovovaného jazdeckého a športovo-rekreačného areálu Masarykov dvor. Ďalšou zástavkou nášho autobusu bolo mesto Zvolen. Po prechádzke zvolenským námestím smerovali naše kroky do Lesníckeho a drevárskeho múzea, kde mali žiaci možnosť vidieť prácu rezbárov,, kolesárov, tesárov, ale tiež aj preparáty lesných zvierat obohatené o zvukové ukážky ich hlasu. Medzi sprievodné výstavy múzea patrila výstava- Premena dreva, kde sme obdivovali maturitné práce študentov-dizajnérov, výstava rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr a poslednou výstavou, ktorá ich zaujala najviac bola Krása ruží, kde  mohli odovzať svoj hlas ruži, ktorá sa im najviac páčila. Zo Zvolena sme sa presunuli do nášho krajského mesta Banská Bystrica. Tu im iskričky v očiach vyčarili exponáty v  Skanzene ťažkej bojovej techniky. Veď kto by odolal toľkým tankom, delám, húfniciam? Nepovšimnuté neostalo ani bombardovacie lietadlo, či vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik. No a nakoniec sme sa za sprievodu príjemných hudobných tónov prešli námestím a tešili sa z fontány a plávajúcich rybičiek.

Foto - fotogaléria

Spievajže si, spievaj

2. júna 2016 sa konal XIII. ročník speváckej súťaže špeciálnych škôl a základných škôl so špeciálnymi triedami Spievajže si, spievaj.Súťaž sa konala v priestoroch Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Lučenci. Našu školu reprezentovala Klaudia Oláhová, žiačka 1. špeciálnej triedy. Vo svojej kategórii v silnej konkurencii spevákov z Rimavskej Soboty, Rimavskej Seči, Veľkého Krtíša,Lučenca, Hnúšte si vyspievala krásne 1. miesto.

Gratulujeme!

Hmyz trópov

 

Dňa 17. marca 2016 sme navštívili zaujímavú výstavu, ktorú si pre svojich návštevníkov pripravili v Novohradskej galérii v Lučenci. Mali sme možnosť obdivovať tropický hmyz, ktorý pochádzal zo súkromnej zbierky entomológa Michala Zachara z Prievidze. Na výstave boli prezentované prevažne zástupcovia hmyzu z tropických ďažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Predstavovali výber najväčších, najkrajších alebo iným spôsobom zaujímavý druh hmyzov. Väčšina exponátov bola z vlastnej  expedície (Borneo, Malajzia, Ekvádor, Ghany), ktorých sa Michal Zachar zúčastnil.

Žiaci mali možnosť vidieť denné a nočné motýle, roháče, nosorožteky, krasone, cikády, škorpióny, pavúky, roháče, chrústy atď.  Našich žiakov zaujala asi  najviac expozícia, ktorá bola doplnená aj o niektoré živé druhy hmyzu v teráriách – ako šváby, pakobylky i pavúky. Videli sme motýle, ktorých farba z krídel sa používa ako ochranný prvok na bankovách – americký dolár, ale aj vzácne druhy motýľov, ktoré žijú len 14, 5 alebo 2 dni. Tiež chrobáky, ktoré žijú v zemi 13 -17 rokov aby  potom, keď vylezú na zem -  prežili len pár dní. Ale aj chrobáky z ktorých sa vyrábajú šperky, či druhého najväčšieho motýľa – Atlasa (nočný motýľ).

Po krásnej výstave, obohatenej o zaujímavé rozprávanie sme sa vrátili naspäť vlakom do školy.       

Foto - fotogaléria                         

Novohradská knižnica

Marec – mesiac kníh. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou – veď sa vraví, že kniha je najväčší priateľ človeka. Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955 a v tomto duchu sa niesol aj mesiac marec  v špeciálnych triedach. Celý mesiac sme sa snažili žiakom priblížiť knihu tým, že sme im čítali rozprávky a pútavé príbehy z kníh.

Dňa 17. marca 2016 sme navštívili Novohradskú knižnicu v Lučenci, ktorá si tento rok pripomína 165. výročie prvej zmienky založenia knižnice. Privítala nás p. Martina Michalovičová, ktorá nás previedla celou knižnicou. Žiaci sa dozvedeli, že prvá verejná knižnica v Lučenci bola zničená pri požiari v roku 1849 a znovuzaložená v roku 1851 vďaka knižnému daru od Augustína Kubínyiho z Vidinej. Obsahovala vtedy 5- tisíc kníh. V dnešnej dobe sa môže knižnica pýšiť knižným fondom 115- tisíc titulov. Žiaci si prezreli jednotlivé oddelenia: náučnej literatúry, beletrii a čitáreň, oddelenie pre deti, regionálna kultúra a bibliografia, aj rozprávkovú izbičku.  Súčasťou knižnice bola aj výstava-drevo a spracovanie dreva. 

Foto - fotogaléria

Na výstave MERKÚR

27. januára  sa žiaci špeciálnych tried vybrali do obchodného centra Galéria v Lučenci, aby si prezreli vystavené modely stavebnice Merkur. Stavebnica, ktorá oslovila už niekoľko generácií žiakov očarila natoľko, že si začali skladať zo stavebnice svoje vlastné modely. Žiaci odchádzali z výstavy nadšení, s radosťou v očiach a úsmevom na tvári.
 
                                  
Viac foto - fotogaléria Výstava Merkur
 
 

                         

 

Výtvarná súťaž "Ku dňu mlieka"

Vyhodnotenie

1. kategória

1. miesto - Klaudia Oláhová, ZŠ Lovinobaňa

2. miesto - Veronika Oláhová, ZŠ Novomeského Lučenec

                     Emília Oláhová, ZŠ Novomeského Lučenec

2. kategória

1. miesto - Vladimíra Oláhová, ZŠ a MŠ Halič

2. miesto - Juraj Laurenčík, ZŠ Lovinobaňa

3. miesto - Cynthia Oláhová, ZŠ Lovinobaňa

Gratulujeme!

                                                           

Hovorme o jedle         

 

Pre žiakov špeciálnych tried bola na dňa 25. novembra 2015 pripravená kampaň "Hovorme o jedle" , v ktorej sa pomocou prezentácie oboznámili o tom, aké je dôležité pre nás jedlo, prísun vitamínov, pitný režim.   Tiež sa dozvedeli aj o nebezpečenstve, ktoré na nich čaká v prípade, keď sa nebudú stravovať, alebo naopak prejedať sa.

                                                                      

EKO-ENVI DEŇ

28. októbra 2015 prebehlo u žiakov 1. stupňa  špeciálnych tried ZŠ Lovinobaňa blokové vyučovanie s environmentálnou tematikou. Cieľom tohto vyučovania bolo hravou formou získať nové poznatky  z dopravnej výchovy, poznatky o lese a zvieratkách, pripomenúť si zdravý životný štýl a boj proti obezite. Na žiakov čakali prezentácie, prírodovedné hry a pobyt v prírode s plnením úloh na jednotlivých stanovištiach.

                                                                      

VIac foto - fotogaléria

 

Halloween 27.11.2015

                                                                       

foto - fotogaléria

 

 

DDI - Autoškola Gonda Lučenec - 16.9.2015

V stredu 16. septembra si žiaci prvého stupňa vychutnávali prekrásne počasie na detskom dopravnom ihrisku v Lučenci.

Po úspešom zvládnutí " testov z dopravnej výchovy " ako aj praktickej jazdy na kolobežke, či bicykli sa stali držiteľmi - PREUKAZU BICYKLISTU.

Foto - fotogaléria

Cvičenie v prírode - 11.9.2015

Veselo na kolobežkách, Skákanie vo vreci, Loptové kačičky, Z blata do kaluže, Hod loptičkou na cieľ, Závody s úsmevom na tvári, či turistika spojená s prekonávaním prírodných prekážok - to všetko čakalo na žiakov 1. stupňa v rámci Cvičenia v prírode. A samozrejme - úsmev na tvári...

Foto - fotogaléria

 

 

Rozlúčka s našimi deviatakmi

                             "DOVIDENIA"

 

Cvičenie v prírode - 26.6.2015

Dňa 26. júna 2015 žiaci si 1. Špeciálnej triedy spolu so žiakmi z 1. stupňa ZŠ Lovinobaňa precvičovali svoje vedomosti a zručnosti potrebné pre ochranu svojho vlastného zdravia a iných osôb – pobytom a pohybom v prírode. V teoretickej časti si pomocou rozprávania a pracovných listov upevnili poznatky, ktoré nadobudli na hodinách vlastivedy a vecného učenia. Potom sa turistickou trasou presúvali cez les na miesto určenia - lúku. Terén bol rôzny, museli zdolávať rôzne prekážky, ktoré trasa so sebou prinášala – podliezať, preliezať popod a ponad konáre, vyhýnať sa blatu a mlákam, kráčať, či bežať rovným, nerovným i kopcovitým terénom. Na lúke si rozvíjali svoje pohybové schopnosti – štafetovými a súťaživými hrami, behmi, skokmi, hodmi. Na záver si zahrali medzi sebou priateľský futbal. Po celý čas nás sprevádzali teplé slnečné lúče a úsmev na tvári.

Foto - fotogaléria

Didaktické hry - 24.6.2015

 

Dňa 24.6.2015 plnili žiaci 1. špeciálnej triedy úlohy Didaktických hier. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili s tým, ako majú postupovať  pri evakuácii školy v prípade ohrozenia, signáloch evakuácie, čo má obsahovať domáca lekárnička a čo v nej nesmie chýbať, prečo nesmú deti svojvoľne užívať lieky, komu  je potrebné nahlásiť úraz, ako ošetriť odreniny,  oboznámili sa s obväzovým materiálom a vzájomne si precvičovali ošetrenie odrenín. V praktickej časti plnili rôzne úlohy, ktoré sa im páčili - ošetrovanie a prenos raneného, beh v teréne, prekonávanie prekážok, triafanie na cieľ, hľadanie nepriateľa. Aktívnym pohybom v prírode si rozvíjali svoje telesné a pohybové schopnosti. Domov odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári.

Foto - fotogaléria

           

 

Triedny výlet: Zvolen - Zvolenský zámok

 

V stredu 17.6.2015 sa žiaci špeciálnych tried zúčastnili triedneho výletu do jedného z najstarších miest na Slovensku - Zvolena. Mesta, ktoré stráži majestátny a slávny Pustý hrad, či vyhasnutá sopka Poľana.         Po ceste vlakom nás mesto privítalo svojim krásnym námestím, ktoré v sebe snúbi históriu, modernu i krásu zelených alejí. Žiaci mali možnosť vidieť Evanjelický kostol sv. Trojice, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety, Divadlo J.G. Tajovského, Pomník padlým  SNP "Valaška", Pomník padlým vojakom Sovietskej armády, či krásy gotického Zvolesnkého zámku. V strede námestia mali možnosť vidieť bustu Ľ. Štúra. Zámok nám ponúkol jedinečný zážitok z maliarskeho umenia starých aj súčasných majstrov, krásnu Kráľovskú sieň s kazetovým stropom s portrétmi 78 rímskych cisárov. Pozostatky starého mestského opevnenia videli pri nákupnom centre Europa, a priestor na oddych a zábavu nám poskytlo námestie, kde sme sa zabavili, občerstvili a obdivovali krásu fontány. Občas nám ponad hlavu preleteli MIGy 29, či Albatrosy z neďalekého letiska Sliač. Chvíle oddychu sme si spríjemnili v cukrárni pri sladkých koláčikoch. Cestou naspäť na vlakovú stanicu sme v parku Štefana Višňovského pod zvolenským zámkom mali možnosť vidieť maketu pancierového vlaku Hurbana - ktorá bola vyhotovená pre slovenský film "Deň, ktorý nezomrie." Domov sme odchádzali spokojní a očarení krásou mesta Zvolen.

Viac foto si môžete pozrieť vo fotogalérii

 

Turnaj v minifutbale žiakov špeciálnych tried

Halič - 15.5.2015

Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na minifutbale žiakov špeciálnych tried, ktorý tento rok organizovala ZŠ Halič - špeciálne triedy. Hneď po úvodnom hvizde píšťalky sa naši mladší žiaci pustili do zápasu o putovný pohár. Ich úsilie nebolo zbytočné, pretože putovný pohár našiel miesto v našej vitrínke na chodbe školy. A pribudol k nemu aj druhý. Starší žiaci nedali svojim súperom šancu a všetkým predviedli krásny futbal. Najkrajšie čo nás mohlo postretnúť bolo, keď nás fanúšikovia súperov povzbudzovali počas zápasu slovami:                                                                                             LO-VI-NO-BAŇA!!!!

Naše umiestnenie: 1. miesto v kategórii mladších žiakov

                                   1. miesto v kategórii starších žiakov 

Najlepší brankár: Džesika Berkyová

Najlepší hráč turnaja: Kristián Oláh

Chvíle čakania na vyhlásenie výsledkov nám organizátori spríjemnili spevom žiakov. A nedali sa zahanbiť ani naši speváci a pridali sa                              k podpore tejto myšlienky.

Ďakujeme za krásne strávený deň a našim chlapcom-dievčatám za vynikajúce výkony.

Deň Zeme - 22. 4. 2015

Každoročne sa 22. apríla slávi Deň Zeme na celom svete. Rôzne akcie, ktoré sa na tento deň  pripravujú - nás upozorňujú na poškodzovanie životného prostredia. Zároveň sa propagujú obnoviteľné zdroje energie, recyklácia odpadov. Aj my sme začali deň prezentáciou na tému Odpady - rozdelenie a likvidácia domáceho odpadu. Touto cestou sme motivovali našich žiakov k recyklácii odpadov a zároveň k ochrane živej a neživej prírody. Na druhej hodine sme využili našu tvorivosť a dokázali sme, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri, ale dajú sa z neho vytvoriť zaujímavé hračky, pomôcky, či dekoračné predmety.

Potom sme sa presunuli na čističku odpadových vôd v Lovinobani, kde má obec zriadené kompostovisko, drvič odpadkov. Čakali na nás zamestnanci ČOV, hlavne p. Chudina, ktorý nás ochotne previedol celým areálom.

Našou ďalšou úlohou bolo zmapovať čierne skládky, ktoré si robíme my ľudia všade okolo seba... stačilo zájsť do blízkeho lesa - hríby síce ešte nerastú, ale zdá sa, že niečo v ňom predsa len rastie...

A tak sme  po návrate do školy zobrali do rúk hrable, lopaty, fúriky a ........ poďme do čistenia areálu našej školy.

No a samozrejme, celý deň nás sprevádzala dobrá nálada.

 

Recitačná súťaž

Marec mesiac knihy  aj v tomto duchu sa dňa 25. 3.2015 niesla recitačná súťaž špeciálnych tried ZŠ Lovinobaňa. Žiaci boli rozdelení         do troch kategórií a umiestnili sa nasledovne:

1. kategória: 1.až 3. ročník

1. miesto: Klaudia Oláhová

2. kategória: 4. až 6. ročník

1: miesto Kristián Oláh

2. miesto: Andrej Oláh

3. miesto: Sára Pušková

 

3. kategória: 7. až 9. ročník

1. miesto: Radka Motošková

2. miesto: Lukáš Oláh

3. miesto: Patrik Oláh, Kristína Oláhová

Gratulujeme !!!!

Návšteva obecnej knižnice - Lovinobaňa

Dňa 11. marca 2015 žiaci 1.a 3. špeciálnej triedy navštívili obecnú knižnicu v Lovinobani. Cieľom našej návštevy bolo oboznámiť žiakov s obecnou knižnicou, ktorú môžu kedykoľvek navštíviť a vypožičať si knihy.Celú dobu sa nám venovali terénne sociálne pracovníčky p. Mgr.Peťková a p. Tušimová. Oboznámili nás za akých podmienok si čitatelia môžu vypožičať knihy, na aký dlhý čas a ako majú s nimi zaobchádzať. Zoznam kníh je široký, a všetci si môžu knihy vypožičať podľa svojich potrieb a záujmov. Našich žiakov zaujali hlavne detské knihy s ilustráciami, encyklopédie prírody. A kniha Harry Potter nám poslúžila ako vzor pri oboznamovaní sa s jednotlivými základnými časťami knihy.Spätnou väzbou -ťahaním otázok a ich zodpovedaním sa pracovníčky presvedčili, že ich výklad žiaci správne pochopili. Touto cestou im ďakujeme za príjemný čas strávený medzi knihami.
 

Súťaž o "Najkrajší vianočný pozdrav"

Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila súťaž  o "Najkrajší vianočný pozdrav" do ktorého sme sa zapojili aj my. A boli sme úspešní. V kategórii mladších žiakov získal

2. miesto Denis Bartoš -1. špeciálna trieda

V kategórii starších žiakov sa z 2. miesta tešil Lukáš Oláh - 2. špeciálne trieda.

                                                                                                                                                    Gratulujeme

 

Vianočná besiedka 2014

                                                                                              

Slávnostné ukončenie šk.roka 2013/2014

Dovidenia milá škola - v septembri ťa vidím znova...

 

 

 

 

 

     

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.