Triedy

V školskom roku 2022/2023 sú v našej škole zriadené 2 špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Navštevuje ich 15 žiakov 1.-9. ročníkov.

 

  1.špeciálna trieda -   tr. uč. Mgr. Zuzana Kristínová 

      2. špeciálna tieda -   tr. uč. Mgr. Mária Bariová