Štúdium

Po ukončení štúdia na našej škole, môžu naši žiaci pokračovať v ďalšom vzdelávaní na Odborom učilišti Internátnom v Lučenci, kde si môžu vybrať z mnohých učebných odborov.

Bližšie informácie o možnosti štúdia získate na:

          www.ouilucenec.edupage.org