Možnosti ďalšieho štúdia

Po ukončení štúdia na našej škole môžu naši žiaci pokračovať v ďaľšom vzdelávaní na Odbornom učilišti Internátnom v Lučenci, kde si môžu vybrať z mnohých učebných odborov.

Bližšie informácie o možnostiach štúdia získate na

www.ouilucenec.edupage.org