1. Špeciálna trieda

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Kristínová

Zoznam žiakov:

  1. Francesco Bartoš
  2. Sebastián Bartoš
  3. Stanislav Bartoš
  4. Marek Kováč
  5. Emil Motoška
  6. Nikolas Oláh
  7. Sára Tóthová
  8. Martin Oláh