2. Špeciálna trieda

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Bariová

Zoznam žiakov:

  1. Blanka Berkyová
  2. Adrián Laurenčík
  3. Ľuboš Mirga
  4. Patrik Pókoš
  5. Dávid Oláh
  6. Mária Oláhová
  7. Zdenko Oláh